Acanthurus triostegus

12. Januar 2019 Webmaster-Afrika 0

Systematik Sträflings Doktorfisch Acanthurus triostegus Ordnung: Perciformes – Barschartige Familie : Acanthuridae – Doktorfische Gattung : Acanthurus Art: Acanthurus triostegus Trivialname deutsch: Sträflings Doktorfisch, englisch: […]